Улога наставника и васпитача у развоју креативног и иновационог предузетништва код деце у дигитално доба

Дана 15.11 2021. године у 14:00 сати, одржан је семинар “Улога наставника и васпитача у развоју креативног и иновационог предузетништва код деце у дигитално доба” у просторији наше школе.

Семинару су присуствовали упошљеници наше школе, чији је циљ био оспособљавање и оснаживање наставника, васпитача и стручних сарадника за подстицање и подржавање креативности, иновативности и предузимљивости, оријентације ка предузетништву и развијање предузетничких компетенција деце и ученика кроз организовање округлих столова, радионица, дебата, изложби и других облика активности за децу, ученике и родитеље.

Садржај семинара је усмерен ка упознавању учесника са креативним и иновационим предузетништвом, дигиталним предузетништвом, као и улогом и значајем васпитача и наставника у подстицању развоја иновативности и предузетничког деловања код деце.

Семинар је био интерактивног типа, праћен низом практичних вежби, дискусија, међусобне размене искуства, предавања, презентација.

Семинар су водиле директор „Кредит Агрикол“ банке Ивана Мицић и психолог Сузана Илић.

Comments are closed.
Open 7 days INFO
Our Young Pre classroom is for ages. This age group is working
BELL SCHEDULE
Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school.
ОШ "Коста Стаменковић"
2017-03-13T11:54:16+01:00
Positive Impact Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school. ОШ "Коста Стаменковић" 2017-03-13T11:54:16+01:00 Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school. https://kostastamenkovic.edu.rs/testimonials/positive-impact/
0
ОШ "Коста Стаменковић"