Улога наставника и васпитача у развоју креативног и иновационог предузетништва код деце у дигитално доба

Дана 15.11 2021. године у 14:00 сати, одржан је семинар “Улога наставника и васпитача у развоју креативног и иновационог предузетништва код деце у дигитално доба” у просторији наше школе.

Семинару су присуствовали упошљеници наше школе, чији је циљ био оспособљавање и оснаживање наставника, васпитача и стручних сарадника за подстицање и подржавање креативности, иновативности и предузимљивости, оријентације ка предузетништву и развијање предузетничких компетенција деце и ученика кроз организовање округлих столова, радионица, дебата, изложби и других облика активности за децу, ученике и родитеље.

Садржај семинара је усмерен ка упознавању учесника са креативним и иновационим предузетништвом, дигиталним предузетништвом, као и улогом и значајем васпитача и наставника у подстицању развоја иновативности и предузетничког деловања код деце.

Семинар је био интерактивног типа, праћен низом практичних вежби, дискусија, међусобне размене искуства, предавања, презентација.

Семинар су водиле директор “Кредит Агрикол” банке Ивана Мицић и психолог Сузана Илић.

Comments are closed.
Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school.
ОШ "Коста Стаменковић"
2017-03-13T11:54:16+01:00
Positive Impact Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school. ОШ "Коста Стаменковић" 2017-03-13T11:54:16+01:00 Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school. https://kostastamenkovic.edu.rs/testimonials/positive-impact/
0
ОШ "Коста Стаменковић"