Акредитација

Ми охрабрујемо тимове из наше школе који стално унапређују своје вештине присуствујући стручним скуповима, радионицама, семинарима и конференцијама и враћају заједничка искуства и знања која ће се користити у ОШ “Коста Стаменковић”.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Национална акредитација

ОШ “Коста Стаменковић” је акредитована од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Република Србија.

ECDL - Certificatе

Међународна акредитација

У ОШ “Коста Стеменковић” можете стећи међународно признати “ECDL Certificatе” – “Eвропску Kомпјутерску Возачку Дозволу”.