Кодекс понашања родитеља

Кодекс је зборник закона, правила и прописа којим се регулише понашање људи у некој области. Кодекс може бити правни, етички, дипломатски, црквени, естетски итд.

Поштовани родитељи, Вас сматрамо блиским сарадницима, зато што своју децу, као и ми, учите да поштују Вас, своје другове, наставнике и остале запослене у школи. Ваша сарадња нам је драгоцена, јер ћемо заједничким снагама, васпитањем и образовањем ваше и наше деце, постићи да они постану добри и успешни људи, а школа пријатно и лепо место на које ће се радошћу долазити.

Правила служи зато што помаже људима да живе једноставније. У свему што људи раде постојећа правила: у саобраћају, у писању, у математици, у исхрани, облачењу, понашању.

Ако их поштујете – и живот у школи биће нам лакши и пријатнији.

 • Деца следе ваш пример, поштујте Кућни ред школе.
 • Ако ваше дете доводи до одвајања из школа, допратите га само да бисте учили да учествују у учењу, а тиме ремете рад и црвених ученика и запослених; Ако га чекате после наставе, будите стрпљиви и сачекајте га испред улаза за ученике.
 • Поштујте договор са одељењским старешином о међусобној комуникацији.
 • Редовно се информишете о учењу и понашању Вашег детета.
 • Поштујте своје и време других поштанских термина за пријем родитеља. или најавите свој долазак.
 • Редовно присуствујте родитељским састанцима.
 • Благовремено се информишете одељенског старешине о свим битним чињеницама везаним за Ваше дете. У року од 48 сати обавестите одељењског старешину о разлозима одсуства свог детета из школе.
 • Подстичите своју децу да будем одговорна, да поштујем себе и друге, свој и туђи рад.
 • Ваш мобилни телефон, мп3 плејер и слични уређаји доносе школу на Вашу и сопствену одговорност.
 • Школска година почиње у септембру. То је прави тренутак за почетак сарадње са одељенским старешином и предметним наставником.
 • Информације о успеху и понашању детета добијаћете у континуитету. Мај месец није тренутак за било какве почетке.
 • Поштујте редослед обраћања (ако вам је потребна додатна интервенција) и на на следећи начин: прво се обратите одељенском старешини, предметном наставнику, затим педагогу или социологу школе и на крају директору.

Школа је место за сарадњу и договор. Нема места неприкладном понашању, изазивању сукоба са ученицима, другим родитељима и радницима школе. Ако се, нажалост, догоди, родитељ ће бити удаљен од школског простора.

Неодговарајуће понашање у школи може бити и кажњено. Начини кажњавања записани су у строгим правилницима које боље разумеју одрасли.

***

Када осетиш како је лако понашати се пристојно, закони и казне одраслих биће ти сувишни.