Колектив

У ОШ “Коста Стаменковићу” поносни смо што имамо величанствени колектив са различитим позадинама и богатим знањем које ћемо поделити са нашим ученицима.

Бојана Стефановић
Боjана Стефановић
професор историjе
Биљана Стаменковић
Биљана Стаменковић
професор разредне наставе
Марија Младеновић
Марија Младеновић
професор разредне наставе
Весна Чекић
Весна Чекић
професор разредне наставе
Јелена Здравковић
Јелена Здравковић
професор биологије
Михаела Трајковић
Михаела Трајковић
професор енглеског језика и књижевности
Срђан Стевановић
Срђан Стевановић
мастер професор технике и информатике
Оливера Стошић
Оливера Стошић
професор разредне наставе
Ивана Стојановић
Ивана Стојановић
професор разредне наставе
Марија Анђелковић
Марија Анђелковић
наставник информатике и рачунарства
Бојан Стојановић
професор српског језика
Ненад Пешић
Ненад Пешић
професор биологије
Горица Страхињић
Горица Страхињић
професор разредне наставе
Гордана Стојановић
Гордана Стојановић
професор разредне наставе
Слађана Костадиновић
Слађана Костадиновић
професор физике
Слађана Веселиновић
професор српског језика
Јасмина Милошевић
професор математике
Јадранка Ранђеловић
дипломирани психолог
Виолета Ристић
професор енглеског језика и књижевности
Руководство школеРазредна наставаПредметна настава 2020/2021Техничка служба

др Александра Сибиновић директор
Стручни сарадници:
Јадранка Ранђеловић психолог
Виолета Златковић педагог
Милина Коцић библиотекар
Административно-финансијски послови:
Раде Младеновић секретар
Жаклина Стојановић шеф рачуноводства
Ивана Митић административно финансијски радник14. Предраг Јовановић професор разредне наставе – продужени боравак

01.  Радмила Стојковић професор разредне наставе
02.  Марија Станковић професор разредне наставе
03.  Драгана Стојановић  професор разредне наставе
04.  Весна Чекић  професор разредне наставе
05.  Гордана Стојановић  професор разредне наставе
06.  Оливера Стошић  професор разредне наставе
07.  Марија Младеновић  професор разредне наставе
08.  Слађана Јовановић  професор разредне наставе
09.  Љиљана Стојановић  професор разредне наставе
10.  Маја Миљковић Рајковић  професор разредне наставе
11.  Ивана Стојановић  професор разредне наставе
12.  Горица Страхињић  професор разредне наставе
13.  Биљана Стаменковић  професор разредне наставе – продужени боравак
14.  Предраг Јовановић  професор разредне наставе – продужени боравакИме и презиме Стручна спрема Звање
Слађана Костадиновић висока проф. физике
Снежана Танић Алексић висока проф. српског језика
Слађана Веселиновић висока проф. српског језика
Бојан Стојановић висока проф. српске књижевности и језика
Милена Стојановић висока проф. математике
Милош Вучковић висока проф. математике
Ивана Гавриловић висока проф. математике
Јасмина Милошевић висока проф. математике
Виолета Ристић висока проф. енглеског језика
Мирослава Николић висока проф. енглеског језика
Михаела Трајковић висока проф. енглеског језика
Марина Стаменковић висока проф. немачког језика
Љубинка Раншеловић висока проф. немачког језика
Дивна Младеновић Марковић виша наст. физике
Небојша Стојановић висока проф. географије
Бојана Стефановић висока проф. историје
Иван Спасић висока проф. историје
Биљана Стаменковић висока проф. хемије
Драгана Марковић висока проф. хемије
Јелена Здравковић висока проф. биологије
Ивана Стојиљковић висока проф. биологије
Ненад Пешић висока проф. биологије
Срђан Стевановић мастер проф. технике и информатике
Томислав Цекић висока проф. техничког и информатичког образовања
Маја Цветковић висока проф. музичке кулуре
Бора Миленковић висока проф. ликовне културе
Јован Стојановић висока проф. физичког васпитања
Александар Досев висока проф. физичког васпитања
Мића Станковић висока дипл. инжењер организације рада
Јелена Драгић виша вероучитељ
Нада Павловић висока проф. руског језика
Сања Јовановић висока проф. биологије
Марина Радивојевић висока проф. биологијеМиодраг Јовић одржавалац парног грејања
Станислав Радојичић домар
Иван Павловић пом. радник
Ивица Пешић пом. радник
Светлана Најдановић пом. радник
Татјана Шарац пом. радник
Наташа Стојановић пом. радник
Ружица Крстић пом. радник
Животка Мишић пом. радник
Марина Љубић пом. радник