Јелена Здравковић

Образовање:

 • Природно-математички факултет, група „Биологија“;
 • Универзитет у Скопљу и Приштини;
 • Дипломирала 1993. год на Универзитету у Приштини;
 • Испит за лиценцу за наставника положен 1995. год.

Радно искуство:

 • ОШ ”Jосиф Костић” у Лесковцу од 7. фебруара 1994. год.;
 • ТШ ”Раде Металац” у Лесковцу;
 • ОШ ”Kоста Стаменковић” у Лесковцу.

Страни језици:

 • Француски језик, основни ниво.

Информатичка писменост:

 • основно познавање рада на оперативном систему Windows;
 • употреба канцеларијског пакета Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) и активно коришћење Интернета.

Активности:

 • учешћа и пласмани на општинским, окружним и републичким такмичењима из биологије.
 • учешћа и пласмани на окружним и републичким такмичењима из Прве помоћи;
 • учешћа на смотрама Прве помоћи;
 • учешће у раду Тима за еколошко уређење школског дворишта;
 • учешће у раду Тима за безбедност;
 • учешће у раду Тима за здравствено васпитање;
 • учешће у раду еколошко-биолошке секције;
 • присуства сталним стручним усавршавањима-семинарима;
 • присуства стручним скуповима-конференције, саветовања, округли сто, трибине са дискусијом;
 • учешћа и присуства на угледним часовима.

 

Контакт:

☏: 064-210-2828
@: овде

Open 7 days INFO
Our Young Pre classroom is for ages. This age group is working
BELL SCHEDULE
Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school.
ОШ "Коста Стаменковић"
2017-03-13T11:54:16+01:00
Positive Impact Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school. ОШ "Коста Стаменковић" 2017-03-13T11:54:16+01:00 Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school. https://kostastamenkovic.edu.rs/testimonials/positive-impact/
0
ОШ "Коста Стаменковић"