Јелена Здравковић

Образовање:

 • Природно-математички факултет, група „Биологија“;
 • Универзитет у Скопљу и Приштини;
 • Дипломирала 1993. год на Универзитету у Приштини;
 • Испит за лиценцу за наставника положен 1995. год.

Радно искуство:

 • ОШ ”Jосиф Костић” у Лесковцу од 7. фебруара 1994. год.;
 • ТШ ”Раде Металац” у Лесковцу;
 • ОШ ”Kоста Стаменковић” у Лесковцу.

Страни језици:

 • Француски језик, основни ниво.

Информатичка писменост:

 • основно познавање рада на оперативном систему Windows;
 • употреба канцеларијског пакета Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) и активно коришћење Интернета.

Активности:

 • учешћа и пласмани на општинским, окружним и републичким такмичењима из биологије.
 • учешћа и пласмани на окружним и републичким такмичењима из Прве помоћи;
 • учешћа на смотрама Прве помоћи;
 • учешће у раду Тима за еколошко уређење школског дворишта;
 • учешће у раду Тима за безбедност;
 • учешће у раду Тима за здравствено васпитање;
 • учешће у раду еколошко-биолошке секције;
 • присуства сталним стручним усавршавањима-семинарима;
 • присуства стручним скуповима-конференције, саветовања, округли сто, трибине са дискусијом;
 • учешћа и присуства на угледним часовима.

 

Контакт:

☏: 064-210-2828
@: овде

Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school.
ОШ "Коста Стаменковић"
2017-03-13T11:54:16+01:00
Positive Impact Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school. ОШ "Коста Стаменковић" 2017-03-13T11:54:16+01:00 Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school. https://kostastamenkovic.edu.rs/testimonials/positive-impact/
0
ОШ "Коста Стаменковић"