Кодекс понашања запослених у школи

Кодекс је зборник закона, правила и прописа којим се регулише понашање људи у некој области. Кодекс може бити правни, етички, дипломатски, црквени, естетски итд.

Правила служи зато што помаже људима да живе једноставније. У свему што људи раде постојећа правила: у саобраћају, у писању, у математици, у исхрани, облачењу, понашању.

Ако их поштујете – и живот у школи биће нам лакши и пријатнији.

 • Поштуј кућне ред школе, не треба да каснимо, тако поштујемо своје и туђе време.
 • Изостајање са посла на време најавите ради благовременог организовања замене. Основни знак пристојности је када некоме, ко нас очекује, објаснимо зашто нисмо дошли.
 • Дежурни наставници се старају о реду у школском дворишту и ходницима школе и уредно воде Књигу дежурства. Остале колеге им помажу, проблеми су нам заједнички.
 • И када смо замишљени и забринути, не заборавимо да својим колегама, особама школе и ученицима упутимо поздрав: добар дан ”, ” довиђења ”. Њих ће се обрадити, а нас неће оштетити.
 • Дозвољено је да у великим количинама употре-бљавамо речи: молим, хвала, изволи, извини. У комбинацији са љубазним осмехом пред нама су неограничене могућности. Пробајмо! Успех је загарантован.
 • На часу искључујемо мобилни телефон. То је приватна ствар, а своју приватност треба задржати за себе и њоме не угрожавати друге. НАШЕ не може бити важније од ЊИХОВОГ.
 • Своје мишљење или незадовољство изражава јасно и гласно, међусобним разговором, бираним уљудним речима. Тако ћемо једноставније решити сваки неспоразум са колегама, ученицима и са родитељима.
 • Будимо принципијални, захтевни, толерантни и пажљиви према ученицима у школи. Они од нас и родитеља уче како теба да се понашају. Попуштање ученицима је само привидан знак доброг односа са њима. У стварности да је потцењивање њихове способности да науче, потхрањивање њихових лењости и немара и омаловажавање нашег труда.
 • Добра припрема за рад је предуслов да се на тренутак осећамо сигурно и опуштено. Припрема за рад ће бити лакша, а часови успешнији ако се договарамо и размењујемо искуства.
 • Пажљиво слушамо ученике. Предлози и идеје ученика доприносе успешној реализацији редовне наставе и ваннаставних активности.
 • Ученицима развијамо свест о очувању животне средине. Учионица и двориште биће онакви каквим их ми створимо васпитним деловањем на ученике. Боравак у уредном и чистом окружењу свакоме више прија.
 • Сви негводе међусобне односе засноване на уважавању, разумевању, поштовању, толеранцији и избегавању сукоба.Свађе и вређања нису дозвољени. Поштујемо одлуке које смо заједнички донели.
 • Комуникација са родитељима је професионална, коректана и конкретна. Нисмо у обавези да примимо родитеља који је дошао ван термина за пријем.
 • Одећа коју носимо јасно говори о нашој личности. Она одражава укус и стил сваке особе која мора бити поштована, али и добар пример ученицима.

Неодговарајуће понашање у школи може бити и кажњено. Начини кажњавања записани су у строгим правилницима које боље разумеју одрасли.

***

Када осетиш како је лако понашати се пристојно, закони и казне одраслих биће ти сувишни.