Пријем

Хвала вам што сте заинтересовани за нашу школу. Част нам је што ћете одвојити време да сазнате о ОШ "Коста Стаменковић", заиста чаробно место.

Упис у први разред

Драги родитељи, редован упис ученика у први разред за школску 2019 / 20.г. почиње 1. априла 2019. године и трајаће до 31.05.2019.године.

Школа је дужна да упише дете које има пребивалиште на подручју школе.

Школа може да упише и дете са другим школама, на захтев родитеља, у складу са просторним могућностима.

Захтев за упис у први разред детета који не припадају територији школе подноси се секретару школе до 1. фебруара 2019. године.

Детаљније информације о упису првака као и о новој процедури уписа у први разред основне школе можете прочитати овде.

Упис у школу

У Закону о основама система образовања и васпитања, предвиђено је да се у првом разреду основне школе уписују деца која до почетка школске године имају најмање шест и по, а највише седам и по година и која су здравствено способна.

То значи да се за школску 2018/19. годину (РЕДОВАН УПИС) уписала деца рођена 2012. године, као и деца рођена у јануару и до краја фебруара 2013. године.

Деца рођена у периоду од 01. 03. 2013. до 31. 08. 2013. године (узраст од 6 до 6,5 год.) Могу, али не морају да се упишу у школу – уписују се након провере спремности за полазак у школу (коју изводи школски педагог).

Редован упис у 1. разред почиње 1. априла 2019. године и траје до 31. маја 2019. године. Упис врши педагог и социологију школа.

Тестирање деце обавља се по извршеном упису, у термину који одређује школски педагог.

Уписују се и деца старија од 7 и по годинама живота који због болести или других оправданих разлога нису уписани у први разред.

Доказ о здравственом стању преваре издаје одговарајућу здравствену установу (Дечји диспанзер Лесковац) после обављеног систематског прегледа.

Школа је дужна да упише дете које има пребивалиште на подручју школе.

Школа може да упише и дете са другим школама, на захтев родитеља, у складу са просторним могућностима.

Захтев за упис у први разред детета који не припадају територији школе подноси се секретару школе до 1. фебруара 2019. године.

Родитељи или старатељи детета за упис подносе следећа документа:

 • Извод из матичних књига рођених (оригинал), које школа задржава;
 • Потврду лекара да је дете здравствено способно;
 • Потврду предшколске установе о завршеном предшколском програму;
 • фото-копију личне карте.

Нова процедура уписа у први разред основне школе за школску 2019/2020. годину

Министарство просвете, науке и технолошког развоја обезбедиће нови софтвер који ће користити за упис у први разред свих основних школа у Републици Србији почев од школске 2019/2020. године.

Министарство ће путем наведеног софтвера, у сарадњи са Министарством за државну управу и локалну самоуправу и Министарством унутрашњих послова, обезбиједити документ као Извод из матичних књига рођених и доказа о пријави пребивалишта за ученике набављају електронским путем, у складу са Законом о електронској управи.

Сагласно наведен, родитељи неће више бити у обавези да школу приликом уписа ученика достављају документ у папирној форми, већ ће имати могућност да поднесу захтев да школа у свом имену добије податке електронским путем.

Допис Министарства просвете, науке и технолошког развоја у вези са процедуром Нове процедуре у првом разреду основне школе за школску 2019/2020. годину у целости можете прочитати овде.

Тестови за испитивање будућих првака

Тестирање будућих првака врши педагошке школе. При тестирању деце примењују се стандардни поступци и инструменти који су препоручени од стране овлашћених стручних организација.

Ако школски педагог није у могућности да тестира дете на његовом матерњем језику, у таквим случајевима се ангажује да изврши превод на предлог савета националних мањина, чији језик говори.

Ранији упис деце у први разред

Деца старости од шест до шет и по годинама могу да се опишу у првом разреду, али тек након што се уведе спремност за полазак у основну школу која се врши од стране школског педагога. Приликом тестирања примењују се инструменти и поступци препоручени од стране надлежних стручних организација.

На основу урађеног тестирања, педагог школе препоручује:

 • упис детета у први разред или
 • одлагање уписа за годину дана и похађање предшколског програма.

Уколико родитељ из било ког разлога сумња у одлуку о одлагању уписа, може поднесе захтев за поновно тестирање комисији школе. Комисију школе сачињавају: педагог, учитељ и педијатар. Након поновног испитивања о спремности за упис, Комисија доноси одлуку о упису детета у први разред или одлагању уписа на годину дана и похађања предшколског програма.

Каснији упис деце у први разред

Ако дете не упише први разред због здравствених проблема или неког другог разлога, старије од седам и по година, може се уписати у први или одговарајући разред након завршетка знања.

Упис посебних група ученика

Упис у основну школу ученика са сметњама у развоју

Основну школу за образовање ученика са сметњама у развоју уписују ученици на основну страну интерресорне комисије задужене за процену потребе за пружањем било какве додатне образовне, здравствене или социјалне подршке и уз сагласнот родитеља.

Индивидаулни образовни план и подршка у образовању и васпитању

Након уписивања детета у први разред основне школе, школа може утврдити да постоји потреба за доношењем индивидуалног образовног плана (ИОП) или за додатну подршку у образовању детета. Додатна подршка може тражити додатну финансијску помоћ – која може да захтева за покретање поступка кроз процедуру упућивања писменог захтева да се одлучи да ли је потреба за додатном подршком реална, што одлучује о интерресорној комисији (ИРК).

Ближе услове за процену потреба за пружање додатне образовне, здравствене или социјалне подршке ученику, састав и начин интерресорне комисије прописан је Правилником о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику.

Ближа упутства за утврђивање права на индивидуални образовни план, његова примену и вредновање, прописана су Правилником о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његов примену и вредновање.

Упис ученика из других школа

Уколико родитељ или други законски заступник ученика са територије Републике Србије, који похађа другу школу (или школу у другом граду), због пресељења или другог оправданог разлога жели да промени школу, може поднети захтев за школовање (секретар) за упис у одговарајући разред.

Након превере мјеста пребивалишта-боравишта, стручна служба обавља разговор са учеником и родитељим, утврђује разлог премештања ученика и упућује ученика у одговарајући разред-одељење према могућностима

школе, а секретар школе писменим путем тражи преводницу из школе из које је ученик дошао, односно уписан у нашу школу.

Уколико ученик долази из друге државе, неопходно је да се изврши верификација сведочанства о завршеном одговарајућем разреду. Ако није извршена верификација (или се чека на исту), школа ће на основу провере знања ученика уписати у одговарајући разред.

Ивана Стоjановић,
професор разредне наставе

Наш приступ образовању се доказује већ више од 53 година и огледа се успехом његових ученика. Наставни план заснован на развоју нуди јединствену и ретку средину за ученике, да расту и развијају се у врсту омладинца који сваки родитељ жели, онај који је интелектуално радознао, живахан, срећан и добро прилагођен за даљи живот.

Мариjа Младеновић,
професор разредне наставе

Подстичемо проспективне породице да нам се придруже на једном од многобројних догађаја одржаних током школске године, где можете научити о ОШ „Коста Стаменковић“, видети примере ученичког рада и разговарати с нашим колективом и администраторима. Такође можете истражити нашу веб страницу за мноштво информација о школском животу, програмима и наставном плану.

Весна Чекић
Весна Чекић,
професор разредне наставе

Схватамо важност проналажења најбоље школе за своје дете. Дођите и откријте зашто је наша школа оно о чему сте се увек надали да школа буде. Обратите се канцеларији за пријем на телефону 016-310-0100, факс 016-343-2888 или и-меилу oskostas@gmail.com да бисте заказали састанак. Радујемо се да ћемо се ускоро срести!

ОБАВЕСТИТЕ НАС ДА СТЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ
Попуните наш упитни образац да бисте нам рекли да сте заинтересовани за нашу школу.
ПОСЕТИТЕ НАШУ ШКОЛУ
Биће вам послат распоред датума турнеје када бисте могли да се пријавите за посету.
ПОКРЕНИТЕ ПРОЦЕС ПРИЈАВЕ
Започните апликацију вашег дјетета приликом попуњавања наша онлине упитника.
ДОГАЂАЈИ ПРИЈЕМА
У току школске године одржавамо разне информативне пријемне приредбе.
Ми смо jедни од поносних добитника наjвеће оцене приликом доласка Екстерне комисиjе у Jабланичком округу за школску 2017/2018. годину.

Често постављана питања

Испод ћете наћи одговоре на нека од најчешће постављених питања о нашој школи и његовим пријемима и процесима уписа.

Да ли ОШ "Коста Стаменковић" има спортске екипе?

Наша школа спроводи и учествује на разним спортским догађајима током циеле школске године, али наши ученици нису формално организовани у спортским тимовима.

Који је последњи термин уписа детета у први разред на основу датума рођења?

Пријем се заснива на следећим смјерницама.

 1. Свако дете које је стигло до седам (7) година на или пре краjа фебруара у години уписане као потврђено званичним изводом из матичне књиге рода, испуњава услове за први разред.
 2. Дете које се пребацује у нашу школу, има седам (7) година старости или је на други начин испунило сличне услове у другој земљи, има право на наставак услуга у првом разреду ако је присуствовао акредитованом јавном или приватном првом оцењивању програма у тој надлежности најмање дванаест (12) недеља непосредно пре уписа у нашу школу.
 3. На основу података прикупљених кроз стандардне процене, почетно пласирање може се променити током школске године како би најбоље задовољило потребе ученика и максимално повећао академски раст.

Које су основне улазне тачке?

Развојни психолог Ховард Гарднер сматра да се свака тема која је довољно поуздана за учење може приступити кроз најмање пет различитих улазних тачака. Ове улазне тачке указују на своје описе наших „вишеструких интелигенција“ и могу се подстицати да ангажују ученике на тему студирања и промовишу мотивацију раније у било којој датој јединици.

 1. наративне информације о пријему и речима; прочитати или испричати причу или наратив;
 2. логичко-квантитативна улазна тачка – нумерички са мерењем; пружити податке, користити дедуктивно образложење, испитати бројеве, статистички музички ритам, логику, структуру наративног плана, узрочно-последичне односе;
 3. основна улазна тачка-кроз филозофију, позадину, коријенске системе, објашњења; велика питања о животу, смрти и нашем месту на свету; филозофија, значење;
 4. естетска улазна тачка кроз сензорна средства; наглашавају сензорне и / или површинске карактеристике, активирају естетску осетљивост;
 5. експериментална улазна тачка кроз лична сусрета кроз искуства других; практичан приступ, директно с материјалима (физички или практично), симулације, лична објашњења.

Какав је однос ученика / наставника?

Однос ученика / наставника у нашој школи је 1:25.

Да ли нудите финансијски попуст за упис више од једног детета?

Као државна школа, основно образовање је бесплатно у ОШ „Коста Стаменковић“. Постоји помоћ школе за породице који су угрожене и слабо финансиски ситуиране.

Да ли нудите финансијску помоћ?

ОШ „Коста Стаменковић“ организује хуманитарне акције за помоћ угроженим ученицима и породицама.