На први поглед

ОШ „Коста Стаменковић“ је данас модерна школа са 601 ученика узраста од 7 до 14 година.

Наставу изводи 51 учитеља, наставника и стручних сарадника у две смене. Настава у првој смени за ученике од петог до осмог разреда почиње у 7 часова и 30 минута, а настава за ученика од првог до четвртог разреда се изводи у другој смени, са почетком у 13 часова и 15 минута.

Ученици изучавају три страна језика, енглески, немачки и македонски. Основна жеља је да се ученицима, као и запосленима, пружи угодан боравак у школи, што квалитетније услове за рад и пријатну радну атмосферу.

Учитељи, наставници и стручних сарадници

47 стално запослени

4 запослени на одређено време

просечна година искуства 20+ година

>90% са вишем образовањем

Максимална величина одељења

25: 1 однос ученика према наставнику

25 ученика по одељење

Ученици који су завершили 2017. године

У последњих пет година изабрани су дипломци ОШ „Коста Стаменковић“ како би уписали следеће средње школе:

Капитални пројекти и инфраструктура

У периоду 2010-2018. године, ОШ „Коста Стаменковић“ је завршио значајно обнављање изолације и боја фасаде зграде школе, као и промене столарије. Школско двориште је добило нови летњиковац, трим стазу, нови асфалтни покривач, а игралиште је опремљено новим кошевима и головима.

Питање Одговор
Назив Основна школа „Коста Стаменковић“
Основанa 16.10.1965
Директор др Александра Сибиновић
Ученика 601 од 4 националности
Настава 47 трајно, 4 привремено запослени
Удружења 1 у Србији, 1 у Немачкој
Укупан буџет $500 million+
Дипломанти 23,814 од 1965/66
Одељења предшколско, основно