Здравље

Здравље је важна компонента окруженог образовања за ученике свих узраста.

Педагошко-психолошка служба

Психолог и педагог су стручни сарадници, који непосредно прате рад наставника и ученика, постигнућа, потешкоће, потребе, развојне појаве, примереност школских програма и захтева могућностима и способностима ученика. Такође прате квалитет наставе,процењују ученичке способности,интересовања, умеће… Веома је важно да сарађују са наставницима, родитељима и ученицима. Речју, ту су са Вама и због Вас!

Уколико имате недоумица или питања, а сматрате да Вам психолог и педагог могу помоћи,обавезно се обратите нашој служби.

Стоматологија

ОШ „Коста Стаменковић“ има за циљ побољшање зубног здравља свих ученика кроз пружање приступа стоматолошкој неги на лицу места.

Стоматолошка ординација у нашој школи постоји преко 20 година, где се врше и пружају стоматолошке услуге. Ту спадају стоматолошки и систематски прегледи, све врсте санација укључујући и вађење зуба.

Поред тога посебна пажња је усмерена на превентиву и едукацију (мотивацију) у очувању зуба, правилне оралне хигијене и исхране. Сваки пацијент у току једне школске године има обавезан стоматолошки преглед, у зависности од узраста који обухвата превентивну заштиту. Прегледи су у току године више пута (локални, апликација флорида, заштита тј. заливање сталних шестица).

Осмех је оно што омогућава зубима да дишу.