Град Лесковац и ове године финансира набавку уџбеника за ученике првог разреда основних школа

Град Лесковац ће и ове године пружити финанасијску подршку за набавку уџбеника за ученике првог разреда.

Родитељи, који испуњавају услове, имају право на једнократну помоћ у износу од 6.000 динара.

Услови за доделу помоћи за набавку уџбеника за ученике првог разреда основне школе су да ученици:

  • имају пребивалиште на територији града Лесковца;
  • да су ученици првог разреда основне школе на територији града Лесковца;
  • да нису остварили право на бесплатне уџбенике путем Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Потребна документа, којима се доказује испуњеност услова су:

  • потврда основне школе да су ученици првог разреда и да право на бесплатне уџбенике нису остварили путем Министарства просвете, науке и технолошког развоја;
  • доказ о пребивалишту на територији града Лесковца.

Новчану помоћ додељује град Лесковац, на основу Решења Одељења за друштвене делатности и локални развој.

Захтев подноси родитељ, који живи у брачној или ванбрачној заједници, односно старатељи, хранитељи, усвојитељи, са потребном документацијом, и подноси се Одељењу за друштвене делатности и локални развој – Одсеку за друштвену бригу о деци и борачко инвалидску заштиту. За једно дете може бити поднет и одобрен само један захтев.

Захтев можете преузети овде.

Захтеве прикупљају школе и достављају Одељењу за друштвене делатности и локални развој до краја септембра текуће године.

Comments are closed.
Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school.
ОШ "Коста Стаменковић"
2017-03-13T11:54:16+01:00
Positive Impact Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school. ОШ "Коста Стаменковић" 2017-03-13T11:54:16+01:00 Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school. https://kostastamenkovic.edu.rs/testimonials/positive-impact/
0
ОШ "Коста Стаменковић"