Град Лесковац и ове године финансира набавку уџбеника за ученике првог разреда основних школа

Град Лесковац ће и ове године пружити финанасијску подршку за набавку уџбеника за ученике првог разреда.

Родитељи, који испуњавају услове, имају право на једнократну помоћ у износу од 6.000 динара.

Услови за доделу помоћи за набавку уџбеника за ученике првог разреда основне школе су да ученици:

  • имају пребивалиште на територији града Лесковца;
  • да су ученици првог разреда основне школе на територији града Лесковца;
  • да нису остварили право на бесплатне уџбенике путем Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Потребна документа, којима се доказује испуњеност услова су:

  • потврда основне школе да су ученици првог разреда и да право на бесплатне уџбенике нису остварили путем Министарства просвете, науке и технолошког развоја;
  • доказ о пребивалишту на територији града Лесковца.

Новчану помоћ додељује град Лесковац, на основу Решења Одељења за друштвене делатности и локални развој.

Захтев подноси родитељ, који живи у брачној или ванбрачној заједници, односно старатељи, хранитељи, усвојитељи, са потребном документацијом, и подноси се Одељењу за друштвене делатности и локални развој – Одсеку за друштвену бригу о деци и борачко инвалидску заштиту. За једно дете може бити поднет и одобрен само један захтев.

Захтев можете преузети овде.

Захтеве прикупљају школе и достављају Одељењу за друштвене делатности и локални развој до краја септембра текуће године.

Comments are closed.
Open 7 days INFO
Our Young Pre classroom is for ages. This age group is working
BELL SCHEDULE
Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school.
ОШ "Коста Стаменковић"
2017-03-13T11:54:16+01:00
Positive Impact Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school. ОШ "Коста Стаменковић" 2017-03-13T11:54:16+01:00 Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school. https://kostastamenkovic.edu.rs/testimonials/positive-impact/
0
ОШ "Коста Стаменковић"