[scp_menu menu_type="menu_mobile"]
[st_logo css_animation="fadeIn" css=".vc_custom_1594765222733{margin-bottom: 10px !important;}"]
[scp_theme_button title="новости" align="right" css=".vc_custom_1593882582868{margin-top: 13px !important;margin-left: 15px !important;background-color: #b47dc1 !important;}" el_class="hoverable" custom_background_color="#b47dc1" bg_color_hover="#b47dc1" link="url:http%3A%2F%2Fkostastamenkovic.edu.rs%2Fcategory%2Fnews%2F|title:%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8||"][scp_menu menu_type="menu_top" position="vc_pull-right" css=".vc_custom_1489056159547{padding-top: 0px !important;padding-bottom: 0px !important;}"]

Продужени боравак

Савремени начин живота све већем броју родитеља намеће потребу збрињавања детета млађег школског узраста које након редовне наставе одлази кући и без надзора проводи време до доласка родитеља.

Самосталан боравак код куће често излаже дете многим опасностима, а страх и брига родитеља за дете током радног дана намећу потребу за организованом бригом за дете. Школе тиме добијају нову и захтевнију улогу која од запослених захтева организованију бригу о детету током целог дана. Продужени дневни рад након (или пре) редовне наставе – продужени боравак, један је од модела којим се могу квалитетно и структурално решити наведени проблеми, посебно у урбаним срединама. Нова улога школе на тај ће начин бити максимално и рационално искоришћена јер пружа небројене могућности деловања у сврху правилног развоја и раста сваког детета у квалитетну особу, корисну својој породици и заједници.

Опис рада у продуженом боравку

Пре или после редовне наставе (у зависности од смене) организује се продужени боравак у школи за ученике првог и другог разреда основне школе.

Боравак и рад према таквом облику организује се од 7 сати до 16 сати (дежурство по потреби и након 16 сати).

Група ученика-полазника продуженог боравка може се организовати различито:

 • групе ученика истог разреда и одељења (хетерогене групе ученика које се праве по принципу припадности одељењу – тзв. целодневна настава);
 • групе ученика истог разреда, али различитих одељења (хомогене групе састављене по принципу могућности и потреба деце, њиховог нивои напредовања и темпа којим могу да прате рад).

Код првог модела (групе ученика истог разреда и одељења), формиране су две групе, два одељења ученика чији родитељи су се изјаснили за целодневни боравак детета у школи. Два учитеља воде једну овакву групу, односно одељење и по договору одлучују о подели активности у одљењу (часови редовдне наставе, израда домаћег задатка, сати слободних активности и сати слободног времена).

Препорука је да се учитељи који раде у редовној настави свакодневно договарају и усклађују своје активности са учитељем из продуженог боравка. Време за договарање и усклађивање активности не би смело бити краће од пола сата недељно.

Стручни тим сачињавају и учитељи веронаукеа и страног језика па је пожељно да се и они укључе у заједничко планирање активности.

У циљу упознавања деце, као и решавања педагошких ситуација учитељи из продуженог боравка су упућене на континуирану сарадњу са педагогом/психологом/социологом школе.

Учитељи који раде у продуженомборавку делују јединствено, сараднички, синхронизовано, свеобухватно и интегрисано са читавим разредним процесом. Заједно сарађују с родитељима, одржавају родитељске састанке и појединачне индивидуалне разговоре с родитељима.

Следећа начела курикуларног приступа, а у складу с начелима локалног и школског курикулума, унутарња организација намеће свакој школи одговорност у креирању недељног и дневног распореда активности. Сваки учитељски тим креатор је свакодневног рада с ученицима, у складу са законитостима струке.

Циљеви програма

Циљеви реализације садржаја у продуженом боравку у складу су са општимциљевима основног образовања (три општа циља):

 1. омогућити детету пун живот и открити његове/њене пуне потенцијале као јединствене особе;
 2. омогућити детету његов/њен развој као социјалног бића кроз живот и сарадњу са осталима како би допринела/допринео добру у друштву;
 3. припремити дете за даље образовање и целоживотно учење (учити како учити).

Специфични циљеви:

 • потпун и хармоничан развој детета;
 • важност истицања индивидуалних различитости (свако дете је јединствено; осигурава му се развој свих потенцијала);
 • фокусирање на учење (истиче се важност онога што дете учи и процеса којим усваја знања);
 • оспособити ученика за самостално учење;
 • истиче се радост учења и подстичемотивисаностза учење;
 • потенцирати важност учења утемељеног на опажању процеса из окружења (очигледна метода);
 • писменост (језичка, математичка, информатичка);
 • рад на начинима изражавања емоција (друштвено прихватљиви модели);
 • развијање духовне димензије живота;
 • европскаи глобална димензија модерног живљења;
 • плурализам, поштивање различитости и важност толеранције;
 • партнерство у образовању;
 • улога технологије у образовању;
 • брига о деци са посебним потребама.

Садржаји програма

Остваривање циљева и развој кључних подручја ће се најбоље остварити усмеравањем рада на садржаје, теме, кључне појмове и образовна постигнућа која су прописана Наставним планом и програмом за одређени разред. Садржаје ће реализовати учитељ у продуженом боравку, али у договору с учитељем који ради у редовној настави. Стога је изузетно важно све активности планирати како би се постигла кохерентност међу одабраним садржајима и усклађеност деловања међу учитељима.

Време предвиђено за реализацију пратећих активности требареализовати у складу с претходно наведеним циљевима рада у продуженом боравку, имајући увек на уму узраст и могућности детета.

Креативност, иновативност и учитељска вештина максимално ће доћи до изражаја при одабиру игара, литературе, културних садржаја као и садржаја којима ће реализовати захтеве за развојем социјализацијских и комуникацијских те радно-техничких компетенција. Посебну пажњу треба посветити целокупном развоју детета, у здраву, самосталну, радно оспособљену јединку која ће у будућности својим знањем, развијеним животним вештинама и ставовима допринети развоју друштва.

[scp_table columns=“Class|Teacher|Day“ highlight=“1″][scp_table_row labels=“Art|Turner, Hannah |Mon, Wed, Fri“][scp_table_row labels=“Science|Morrisey, Anna|Sat, Sun“][scp_table_row labels=“Atletics|Turner, Hannah|Mon, Wed, Fri“][scp_table_row labels=“Football|Edison, Molley|Tue, Wed, Fri“][scp_table_row labels=“Music|Smiley, Barney|Tue, Wed, Thu“][scp_table_row labels=“Art|Turner, Hannah|Mon, Wed, Fri“][/scp_table]